Ceza soruşturmalarında şikayet ve suç duyurusu işlemleri, Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, Ceza davalarında hukuki yardım.

Ceza Hukuku Nedir ?

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, cezai yaptırımlarla yasaklanan hukuka aykırı suçları belirleyen hukuk normlarının tümünü içeren hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku Neden Var ?

Ceza hukuku, toplumun varlığının, sürekliliğin, ilerlemesinin güvence altına alınması, ortak hayatın korunması için gereklidir. Ceza hukukunun amacı, Türk Ceza Kanununda belirtildiği üzere kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

Biz Ne Yapıyoruz ?

Hukuku bilmemek mazeret sayılmaz ilkesi gereğince müvekkillerimize cezai yaptırım doğurabilecek eylemler hakkında danışmanlık hizmeti ve ceza yargılaması sırasında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

DEMİR&DEMİR HUKUK OFİSİ