Günümüzde tüketiciler, haklarını aramak için dava yoluna gidebilmektedirler. Büromuz tüketiciler için vekillik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bir mal veya hizmeti ticari ya da mesleki olmayan amacı için alan, kullanan ya da ondan faydalanan kişi tüketici kabul edilir. Bu kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir. Kişinin tüketici sayılabilmesi için bu şartları sağlaması gerekmektedir. Tüketici hukuku yani tüketicinin kurduğu ilişkilerdeki haklarının korunması da 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sağlanmaktadır. Açıklanan tüketici sıfatına sahip kişiler söz konusu mal veya hizmetten kaynaklanan şikayetlerinde mal veya hizmetin bedeli her sene belirlenen sınır fiyatın altında kaldığında tüketici mahkemesinden önce tüketici hakları hakem heyetine başvurmak zorundadır. Tüketici avukatı, Tüketici Hakları Hakem Heyetine başvuru, Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler, tüketici mahkemesinde dava açmak ve mahkeme işlemlerinde tüketicinin haklarının korunması adına hukuki destek sağlar. Sonuç takibi yapar.

Tüketici avukatı tüketicinin şikayetleri üzerine tüketici hakları çerçevesinde izlenebilecek hukuki çözümleri kişiye sunar. Tüketiciyi mahkeme ve hakem heyeti önünde temsil ederek malın onarımı, değişimi, iadesi, uğranılan zararın tazmini gibi haklarını aramaları sürecinde ona hem temsil hem danışmanlık hizmeti sağlar. Tüketici hukuku alanındaki mevzuatı takip ederek çözümleri güncel olarak sunar ve tüketicinin izlemesi gereken yolu buna göre çizer. Satıcı ve tüketici arasında yapılan sulh görüşmelerinde yer alarak tüketicinin var olan haklarını etkin kullanmasını sağlar.

Bu görüşmeler sonucunda bir protokol düzenlenecekse bir tüketici hukuku avukatı yardımı tüketicinin yararına olacaktır. Uygulamada en çok görülen uyuşmazlıklardan olan ayıplı mal ya da hizmet sunulması, bu ayıplı mal ya da hizmetin sebep olduğu maddi ve manevi zararların tazmini, satılan ürünün bozuk defolu çıkması, servis sağlama yükümlülüğü, garanti belgesi ile ilgili yaşanan uyuşmazlıklar, abonelik sözleşmesi ve bundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, mesafeli satışlarda uyuşmazlıklar ve sözleşmelerde yer alan haksız şartların getirdiği uyuşmazlıklar, devre tatil, paket tur, kapıdan satış, tüketici kredisi sözleşmeleri uyuşmazlıkları, haksız alınan banka dosya masrafı iadesi, kaçak doğalgaz kullanma para cezasına, su-elektrik fatura itirazları, inşaat projelerinden daire veya iş yeri alma durumunda sözleşmeye uygun teslim etmeme gibi konularda avukat yardımı ile süreci yürütüp hakkınızı almalısınız.

DEMİR&DEMİR HUKUK OFİSİ