Zayıf, daima adalet ister, halbuki bunlar kuvvetlinin umurunda bile değildir.