Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.