AdaIetsiz rejimi, adaIetIe yıkınız. AIkışIar önüne kansız eIIerle çıkınız.