Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir.